+36-37/310-121
Kiszállítási Infó Hírlevél
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös
Manhattan Burger - Gyöngyös

Jognyilatkozat

Ezt a honlapot létrehozta:

Duett 92 Kft.

Az Ön személyes tájékoztatásáért és a ránk vonatkozó információk közléséért, illetve az Önnel való kapcsolat felvételért hoztuk létre ezt a honlapot. A honlapra való belépéssel Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

A honlap tartalmát és kivitelezését a szerzői jog védi, amely a Duett 92 Kft. tulajdona. A Duett 92 kft. előzetes írásos engedélye nélkül sem a honlap tartalma, sem annak részei nem használhatók fel, kivéve a jelen szövegben foglaltak és a honlap szövegében meghatározottak szerint.

A Duett 92 Kft. nem garantálja a honlap anyagában működő információk megszakítás nélküli zavartalanságát vagy hibátlanságát. A Duett 92 kft. nem köteles felelősséget vállalni bármi olyan rongálódásért vagy sérülésért, bármilyen mértékben is okozta azt (bár nem kizárólag) a működés során történő meghibásodás, hiba, kimaradás, megszakítás, hiányosság, az átvitel működési késedelme, számítógépes vírus vagy vonalhiba. A Duett 92 Kft. nem köteles felelősséget vállalni bármi olyan rongálódásért vagy sérülésért, amely a Honlapon megjelenő anyag használatából, a honlapon megjelenő anyag használatának kudarcából vagy hiányából fakad.

A Duett 92 Kft. és bármely egyéb fél, amely részt vesz a honlap kialakításában és szolgáltatásában nem felelős és nem tartozik kötelességgel bármely olyan rongálódásért vagy fertőző vírusért, amely kárt okoznak a felhasználó számítógépes felszerelésében vagy más tulajdonában a honlaphoz való hozzáférés, a honlap használata vagy böngészése során vagy a honlap által tartalmazott bármely anyagok, adatok, szövegek, ábrázolások, video- vagy audioanyagok letöltése révén.

 

Adatvédelmi szabályzat

 

DUETT ’92. Kft. (továbbiakban Adatkezelő)

A weboldalunk címe: https://www.manhattan-burger.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

A www.manhattan-burger.hu (továbbiakban: Weboldal) bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos szolgáltatások azonban csak előzetes regisztrációt követően vehetők igénybe. Bárki lehet regisztrált felhasználó, aki a regisztrációs folyamatot végig csinálja és elfogadja a Cég ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT. A regisztráció ingyenes, a regisztrációs folyamat bármikor megszakítható vagy az elkészült regisztráció törölhető.

A regisztrációs során kötelezően meg kell adni a Látogatónak (továbbiakban: Ügyfél) az alábbi adatokatat, melyek mindegyike szükséges ahhoz, hogy a regisztrációt követően az étel házhoz szállítási szolgáltatás igénybe vehető legyen és azt a Cég az Ügyfél részére teljesíteni tudja.

 • Felhasználónév:
 • Név:
 • Email:
 • Telefon:
 • Jelszó: (az ügyfél által megadott egyedi jelszó, melyet a rendszer kódoltan tárol)
 • Város:
 • Utca, közterület:
 • Házszám:

A regisztráció során megadott adatokat hírlevél rendszerünkben is rögzítjük és a regisztrációkor megadott email címre hírleveleket küldhetünk marketing és tájékoztatási céllal. A hírlevél rendszerből bárki bármikor ingyen és automatikusan iratkozhat le. A hírlevélről történő leiratkozás nem befolyásolja a rendelési rendszerbeli regisztrációt.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél/Látogató önkéntes hozzájárulása.

Az Ügyfél online tevékenysége során keletkező adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: Google Analitycs tracker által gyűjtött adatok, az Ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása, szerver és keretrendszer logok.

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat felhasználhatja weboldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez, a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Cég egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze, valamint marketing célokra sem használja fel.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságoknak történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi és ezekért felelősséget nem vállal.

Analitika

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve az irányadó (https://google.com/intl/h_All/policies/privacy), Adatkezelő ezen adatokat tekintetében Adatfeldolgozónak minősül. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Kapcsolatfelvételi és jelentkezési formok

A weboldalon található formokon keresztül küldött kapcsolatfélveti üzenetekben megadott adatokat kizárólag felénk kezdeményezett kommunikáció céljára használjuk. Ügyfél vagy marketing adatbázisok nem készülnek ezen adatokból és marketing célokra sem használjuk fel őket. A házhoz szállítási szolgáltatás nyújtásához szükséges regisztráció során megadott adatakot hírlevél rendszerünkben is rögzítjük.

Minden form kitöltése, regisztráció, és az információk elküldése csak úgy lehetséges, ha az adatkezelési szabályzat elfogadásra kerül a formoknál elhelyezett pipálható mező kipipálásával.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat (adatfeldolgozók)?

A weboldal látogatása során esetlegesen keletkező személyes adatokat a Adatkezelő kizárólag saját maga használja fel, de igénybe veszi adatfeldolgozók közreműködését.

Adatkezelő igénybe veszi a Grend System Kft hosting szolgáltatását, mely üzemeltetőjének adatai:

 • Cégnév: GREND System Kft
 • Székhely: 1043, Budapest, Aradi u. 43.
 • Telefon: +36-30-474-2377
 • Ügyvezető: Potóczky András
 • Web: www.grendsystem.hu

Adatkezelő igénybe veszi a Sharky Computer Kft weboldal üzemeltetői szolgáltatását:

 • Cégnév: Sharky Computer Kft
 • Székhely: 3200 Gyöngyös, Egri út 5.
 • Telefon: +36-30-99-55-604
 • Ügyvezető: Sárközi Máté
 • Web: www.sharkycomputer.hu

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Minden személyes adatot csak addig örzünk, ameddig a személyes adathoz kapcsolódó tevékenység ügymenete vagy a kapcsolódó törvényi háttér ezt indokolja.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Az Ügyfél/Látogató mindenkor jogosult kérni betekintést a róla tárolt személyes adatokba és kérheti ezek törlését is. A személyes adatok törlésének joga nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Adattörlési kéréssel kapcsolatban ezen oldal tetején található elérhetőségeken állunk látogatóink rendelkezésére.

Adatkezelési munkatárs:

 

Minden adatot a Cég hostingolt webtárhelyén, titkosított hozzáférésű szervereken és adatbázisban tárolunk.

Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: 06- 1-391-1400
 • Fax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást letiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

Cookie kezelés

Weboldalunk - és szinte minden más weboldal is - úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A süti file egy betűkből és számokból álló kisméretű szövegfájl, melyet az Ön számítógépén tárol a böngészője, amennyiben azt Ön, mint felhasználó engedélyezi. Ezek a sütik segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy az oldal megtekintése és használata során meg tudjuk Önt különböztetni más felhasználóktól, ez alapján minél teljesebb élményt biztosítva Önnek.

A cookie-k (sütik) fontosak az Ön által megnyitott weboldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a számunkra a felhasználói élmény fokozásában. A weboldalon használt cookiek emlékeztetik Önt a bejelentkezési adataira (amennyiben a weboldalon lehetőség van bejelentkezésre), és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek a weboldal funkcióinak optimalizálásához. 

A sütik engedélyezése nem kötelező - de ajánlott - , ezeket az internetböngészőben bármikor le lehet tiltani, azonban a weboldal bizonyos részeinek használatához illetve a teljes felhasználói élményhez szükség lehet rá.

Az oldal használatával az alábbi sütiket használjuk:

Nélkülözhetetlen sütik: melyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Olyan sütik ezek, amelyek lehetővé teszik, hogy helyes oldalakra navigáljon, ha a weboldal működését illetően frissítést hajtunk végre.

Működéssel kapcsolatos sütik: segítenek minket a specifikus funkciók engedélyezésében az oldalon, hogy növelni tudjuk a látogatói élményt, például azáltal, hogy megjegyzik a preferenciákat, beállításokat, észlelik, ha egy szolgáltatást korábban már a figyelmébe ajánlottunk.